LANČIĆI I MEDALJONI

br-200-0,9eur

Lančić Cvet više boja

Broj artikla – 200

Cena – 1 €

br-201-0,8eur

Broj artikla – 201

Cena – 1 €

br-202-0,7eur

Broj artikla – 202

Cena – 1 €

br-203-0,9eur

Lančić Srpska Trobojka u više modela

Broj artikla – 203

Cena – 2 €

br-204-0,9eur

Broj artikla – 204

Cena – 2 €

br-205-0,9eur

Broj artikla – 205

Cena – 2 €

br-206-0,9eur

Lančić Krst sa buzdovanima

Broj artikla – 206

Cena – 2 €

br-207-0,9eur

Auto Krst sa kićankom-više modela

Broj artikla – 207

Cena – 2 €

br-208-0,9eur

Broj artikla – 208

Cena – 1,5 €

 

br-209-0,9eur

Auto Krst od perli sa kićankom

Broj artikla – 209

Cena – 2 €

br-210-0,5eur

Lančići pleteni krstići za decu

Broj artikla – 210

Cena – 0,7 €

br-211-0,7eur

Broj artikla – 211

Cena – 0,8 €

br-212-0,7eur

Broj artikla – 212

Cena – 1 €

br-213-1,2eur

Auto Krst sa medaljonom i kićankom

Broj artikla – 213

Cena – 2,5 €

 

br-214-1eur

Broj artikla – 214

Cena – 2,3 €

br-215-1eur

Broj artikla – 215

Cena – 1 €

br-216-0,8eur

Broj artikla – 216

Cena – 1,5 €

br-217-1eur

Auto Krst od bisera sa kićankom

Broj artikla – 217

Cena – 2 €

br-218-2,0eur

Broj artikla – 218

Cena – 2,5 €

br-219-1eur

Medaljoni -lančići smolirani u koritu

Broj artikla – 219

Cena – 1,3 €

br-220-1eur

Broj artikla – 220

Cena – 1 €

br-221-0,8eur

Broj artikla – 221

Cena – 0,8 €

br-222-1eur

Broj artikla – 222

Cena – 1 €

br-223-3eur

Pakovanje od 20 raznih krstića lančića

Broj artikla – 223

Cena – 3 €

br-224-1eur

Medaljoni lančići u plas.kutijici

Broj artikla – 224

Cena – 1 €

br-225-0,8eur

Krst od drveta lančić-više oblika

Broj artikla – 225

Cena – 0,8 €

br-226-0,8eur

Broj artikla – 226

Cena – 0,8 €

br-227-0,8eur

Broj artikla – 227

Cena – 0,8 €

br-228-0,8eur

Broj artikla – 228

Cena – 0,8 €

br-229-0,8eur

Broj artikla – 229

Cena – 0,8 €

br-230-0,8eur

Broj artikla – 230

Cena – 0,8 €

br-231-1,3eur

Krst od drveta lančić-više oblika

Broj artikla – 231

Cena – 1,5 €

br-232-1,3eur

Broj artikla – 232

Cena – 1,5 €

br-233-1,3eur

Broj artikla – 233

Cena – 1,5 €

br-234-1,3eur

Broj artikla – 234

Cena – 1,5 €

br-235-1,3eur

Broj artikla – 235

Cena – 1,5 €

br-236-1,3eur

Broj artikla – 236

Cena – 1,5 €

br-237-1,3eur

Broj artikla – 237

Cena – 1,5 €

br-238-1,3eur

Broj artikla – 238

Cena – 1,5 €

br-239-1,3eur

Broj artikla – 239

Cena – 1,5 €

br-240-1,3eur

Broj artikla – 240

Cena – 1,5 €

br-241-1,3eur

Broj artikla – 241

Cena – 1,5 €

br-242-1,3eur

Broj artikla – 242

Cena – 1,5 €

br-243-1,3eur

Broj artikla – 243

Cena – 1,5 €

br-244-1,3eur

Broj artikla – 244

Cena – 1,5 €

br-245-1,3eur

Broj artikla – 245

Cena – 1,5 €

br-246-1eur

Auto ukras

Broj artikla – 246

Cena – 1,5 €

br-247-2eur

Medaljoni metalni lančići-više oblika

Broj artikla – 247

Cena – 2 €

br-248-2eur

Broj artikla – 248

Cena – 2 €

br-249-2eur

Broj artikla – 249

Cena – 2 €

br-250-2eur

Broj artikla – 250

Cena – 2 €

br-251-2eur

Broj artikla – 251

Cena – 2 €

br-252-2,5eur

Broj artikla – 252

Cena – 3 €

br-253-2eur

Broj artikla – 253

Cena – 2,5 €

br-254-2eur

Broj artikla – 254

Cena – 2,5 €

br-255-2eur

Auto ukras

Broj artikla – 255

Cena – 3 €

br-256-1eur

Broj artikla – 256

Cena – 1 €

br-257-1,5eur

Broj artikla – 257

Cena – 1,5 €

br-258-1eur

Broj artikla – 258

Cena – 0,8 €

br-259-1,5eur

Broj artikla – 259

Cena – 1,5 €

br-260-1eur

Lančić Krst od plastičnih perli

Broj artikla – 260

Cena – 2,5 €

br-261-2eur

Lančić-mirisni u kutijici

Broj artikla – 261

Cena – 2,5 €

br-262-1,5eur

Medaljon drvo 9cm više oblika

Broj artikla – 262

Cena – 3 €

br-263-1,5eur

Broj artikla – 263

Cena – 3 €

 

br-264-1,5eur

Broj artikla – 264

Cena – 3 €

br-265-1,5eur

Broj artikla – 265

Cena – 3 €

br-266-1,5eur

Broj artikla – 266

Cena – 3 €

br-267-1,5eur

Broj artikla – 267

Cena – 3 €

br-268-2eur

Medaljon pleksigas 9cm više oblika

Broj artikla – 268

Cena – 4 €

br-269-2eur

Medaljon ukras od pleksigasa-9cm

Broj artikla – 269

Cena – 4 €

br-270-2eur

Medaljon ukras od pleksigasa-9cm

Broj artikla – 270

Cena – 4 €

br-271-2eur

Medaljon ukras od pleksigasa-9cm

Broj artikla – 271

Cena – 4 €

br-272-2eur

Medaljon ukras od pleksigasa-9cm

Broj artikla – 272

Cena – 4 €

br-273-3eur

Metalni Medaljon u dve boje -više likova

Broj artikla – 273

Cena – 3 €

br-274-3eur

Broj artikla – 274

Cena – 3 €

br-275-3eur

Broj artikla – 275

Cena – 3 €

br-276-3eur

Broj artikla – 276

Cena – 3 €

br-277-3eur

Broj artikla – 277

Cena – 3 €

br-278-3eur

Broj artikla – 278

Cena – 3 €

br-279-4eur

Metalni krst lančić u dve boje-više modela

Broj artikla – 279

Cena – 4 €

br-280-4eur

Broj artikla – 280

Cena – 4 €

br-281-4eur

Broj artikla – 281

Cena – 4 €

br-282-4eur

Broj artikla – 282

Cena – 4 €

br-283-4eur

Broj artikla – 283

Cena – 4 €

br-284-4eur

Broj artikla – 284

Cena – 4 €

br-285-4eur

Broj artikla – 285

Cena – 4 €

br-286-0,5eur

Pleteni krstići-lančići

Broj artikla – 286

Cena – 0,7 €

Br.287 cena 2.5eur

Medaljon 2 lica sa Molitvom za vozače

Broj artikla – 287

Cena – 2,5 €

Br.288 cena 1,7eur

Lančić Krst na kožici smoliran

Broj artikla – 288

Cena – 2 €

Br.289 cena 2eur

Lančić cirkon Krst na sajlici

Broj artikla – 289

Cena – 2 €

Br.290 1e

Lančići krstići (20modela) od drveta u kutijici 3cm

Broj artikla – 290

Cena – 1 €

Br.291 1e

Lančići krstići (25modela) od drveta u kutijici 3,5cm

Broj artikla – 291

Cena – 1 €

Br.292 1e

Medaljon laser sa stikerom u kutijici 2,5cm

Broj artikla – 292

Cena – 1 €

Br.293-1e

Krstići lančići od drveta u kesici 5cm

Broj artikla – 293

Cena – 1 €

Br.294-2e

Medaljon za auto sa stikerom 4x10cm

Broj artikla – 294

Cena – 3,5 €

Br.295 1e

Lančići krstići od drveta u kutijici 3cm

Broj artikla – 295

Cena – 1 €

Br.296 Cena 1eur

Lančić Krst za auto sa maslinovim kuglicama

Broj artikla – 296

Cena – 2,5 €

Br.297 Cena 0,7eur

Krst od drveta u kutijici 35mm

Broj artikla – 297

Cena – 0,7 €

Br.298-Cena-1,2eur

Mirisni lančići krstići za decu

Broj artikla – 298

Cena – 1,7 €

Br.299-Cena-2eur

Medaljon Molitva za vozače sa 2 lica smoliran visoki sjaj

Broj artikla – 299

Cena – 2,5 €

Br.1000-Cena-2eur

Kožni medaljon lančić sa likom Bogorodice ili Gospoda

Broj artikla – 1000

Cena – 2 €

Br.1001-Cena-1,7eur

Lančići od svilenog konca razmak 33 čvorova sa staklo perlama.

Broj artikla – 1001

Cena – 3 €

Br.1002-Cena-1,7eur

Lančić razmak 50 čvorova sa drvenom perlom

Broj artikla – 1002

Cena – 3,5 €

Br.1003cena-2.5eur

Medaljon lančić metalni sa stikerom svi likovi

Broj artikla – 1003

Cena – 2,5 €

Br.1004-Cena-1eur

Lančić krst od drveta na voštanom koncu

Broj artikla – 1004

Cena – 1 €

Br.1005-cena-1eur

Medaljon na lančiću u kutiji smoliran,svi lik.Svetitelja,visina 3cm

Broj artikla – 1005

Cena – 1 €

Br.1006-1eur

Krst od drveta na lančiću smoliran- Bogorodica-Gospod dim. 3cm u krst kutijici

Broj artikla – 1006

Cena – 0,8 €

br.1007-1e

Krst na lančiću u boji smoliran dim. 3cm

Broj artikla – 1007

Cena – 1 €

Br.1008--1e

Krst na lančiću u boji smoliran dim.3cm

Broj artikla – 1008

Cena – 1 €

Br.1009-1e

Krst na lančiću u boji smoliran dim.3cm

Broj artikla – 1009

Cena – 1 €

br.1010 cena 0,6e

Krstić-lančić izrađen od najfinijeg lipovog drveta

Dimenzije: 3,5×2,3cm
Broj artikla: 1010

Cena: 0,6 €

 

 

Br.1011 cena 0,6

Krstić-lančić izrađen od najfinijeg lipovog drveta

Dimenzije: 3,5×2,3cm
Broj artikla: 1011

Cena: 0,6 €

Br.1012 cena 0,6e

Krstić-lančić izrađen od najfinijeg lipovog drveta

Dimenzije: 3,5×2,3cm
Broj artikla: 1012

Cena: 0,6 €

Br.1013 cena 0,6e

Krstić-lančić izrađen od najfinijeg lipovog drveta

Dimenzije: 3,5×2,3cm
Broj artikla: 1013

Cena: 0,6 €

Br.1014 cena 0,6e

Krstić-lančić izrađen od najfinijeg lipovog drveta

Dimenzije: 3,5×2,3cm
Broj artikla: 1014

Cena: 0,6 €

Br.1015 cena 0,6e

Krstić-lančić izrađen od najfinijeg lipovog drveta

Dimenzije: 3,5×2,3cm
Broj artikla: 1015

Cena: 0,6 €

Br.1016 cena 0,6e

Krstić-lančić izrađen od najfinijeg lipovog drveta

Dimenzije: 3,5×2,3cm
Broj artikla: 1016

Cena: 0,6 €

Br.1017 cena 0,6e

Krstić-lančić izrađen od najfinijeg lipovog drveta

Dimenzije: 3,5×2,3cm
Broj artikla: 1017

Cena: 0,6 €

Br.1018 cena 0,6e

Krstić-lančić izrađen od najfinijeg lipovog drveta

Dimenzije: 3,5×2,3cm
Broj artikla: 1018

Cena: 0,6 €

Br.1019 cena 0,6e

Krstić-lančić izrađen od najfinijeg lipovog drveta

Dimenzije: 3,5×2,3cm
Broj artikla: 1019

Cena: 0,6 €

Br.1020 cena 0,6e

Krstić-lančić izrađen od najfinijeg lipovog drveta

Dimenzije: 3,5×2,3cm
Broj artikla: 1020

Cena: 0,6 €

Br.1021 cena 0,6e

Krstić-lančić izrađen od najfinijeg lipovog drveta

Dimenzije: 3,5×2,3cm
Broj artikla: 1021

Cena: 0,6 €

Br.1022 cena 0,6e

Krstić-lančić izrađen od najfinijeg lipovog drveta

Dimenzije: 3,5×2,3cm
Broj artikla: 1022

Cena: 0,6 €

Br.1023 cena 0,6e

Krstić-lančić izrađen od najfinijeg lipovog drveta

Dimenzije: 3,5×2,3cm
Broj artikla: 1023

Cena: 0,6 €

Br.1024 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1024

Cena: 0,6 €

Br.1025 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1025

Cena: 0,6 €

Br.1026 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1026

Cena: 0,6 €

Br.1027 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1027

Cena: 0,6 €

Br.1028 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1028

Cena: 0,6 €

Br.1029 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1029

Cena: 0,6 €

Br.1030 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1030

Cena: 0,6 €

Br.1031 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1031

Cena: 0,6 €

Br.1032 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1032

Cena: 0,6 €

Br.1033 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1033

Cena: 0,6 €

Br.1034 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1034

Cena: 0,6 €

Br.1035 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1035

Cena: 0,6 €

Br.1036 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1036

Cena: 0,6 €

Br.1037 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1037

Cena: 0,6 €

Br.1038 cena o,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1038

Cena: 0,6 €

Br.1039 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1039

Cena: 0,6 €

Br.1040 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1040

Cena: 0,6 €

Br.1041 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1041

Cena: 0,6 €

Br.1042 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1042

Cena: 0,6 €

Br.1043 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1043

Cena: 0,6 €

Br.1044 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1044

Cena: 0,6 €

Br.1045 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1045

Cena: 0,6 €

Br.1046 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1046

Cena: 0,6 €

Br.1047 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1047

Cena: 0,6 €

Br.1048 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1048

Cena: 0,6 €

Br.1049 cena ,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1049

Cena: 0,6 €

Br.1050 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1050

Cena: 0,6 €

Br.1051 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1051

Cena: 0,6 €

Br.1052 cena 0,6e

Drveni krst-lanćić sa mermernim okvirom od polistirena

Dimenzije: 3,6 x 2,3cm

Broj artikla: 1052

Cena: 0,6 €

20240227_171034

Svilena ogrlica za auto od 33 čvora u više boja
Broj artikla: 1053
Cena: 4 €

20240227_170038

Lančić Krst od drveta u originalnom pakovanju- više modela
Broj artikla: 1054
Cena: 1,5 €

46,250 total views, 2 views today